Capital C Amsterdam

FAQ


Wat verstaan we onder “de creatieve industrie”?

Als verzameling van diverse marktgeoriënteerde culturele sectoren – variërend van mode tot architectuur en van gaming tot dance – is de creatieve industrie een bron van toegepaste creativiteit. Daardoor is de creatieve industrie in staat complexe vraagstukken te doorgronden en met onverwachte oplossingen te komen, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technologieën.

Daarnaast kenmerkt de creatieve industrie zich door haar dynamische karakter: de creatieve industrie is bij uitstek een voorbeeld van de sterk groeiende netwerkeconomie van mkb’ers, zzp’ers, en start ups, naast een kleiner aantal grote bedrijven.

De creatieve industrie is divers. Maar naast verschillen zijn er overeenkomsten. De creatieve industrie heeft flexibele denkkracht gewend om over domeinen heen samen te werken en denkt buiten gebaande paden. Allemaal kenmerken die belangrijk zijn om antwoorden te komen op de grote opgaven die op de wereld afkomen.

De “creatieve industrie” volgens Creative Heroes Awards is de industrie die in staat is om complexe (maatschappelijk) vraagstukken te doorgronden en met onverwachte oplossingen te komen die naast een economisch belang ook een belang voor mens, maatschappij en/of milieu dient.


Wat verstaan we onder “creativiteit”?

Creativiteit is voor velen een vaag begrip, dat in elk geval te maken heeft met de schepping van originele objecten en ideeën. De belangrijkste grondstof is vaak kennis, of informatie; ook ‘innovatie’ wordt vaak genoemd als kenmerk van de creatieve industrie. Bij dat laatste gaat het over innovatieve, of vernieuwende producten, maar ook over innovatieve productieprocessen en verdienmodellen. Belangrijk verschil met andere industrieën is bovendien dat wat in de creatieve industrie wordt geproduceerd, naast ‘nut’ vaak ook een symbolische en/of maatschappelijke waarde heeft.

Creativiteit is essentieel om een welvarende, duurzame en innovatieve samenleving te realiseren.

Creativiteit betekent voor de Creative Heroes Award een proces dat resulteert in een game changer die een nieuwe positieve status quo (=impact) neerzet voor mens, economie en/of maatschappij.


In welke categorieën worden prijzen uitgereikt?

Creative Heroes Award legt de focus op creativiteit die resulteert in een tastbare oplossing voor mensen, bedrijven en milieu. Hierbij betekent “tastbaar” niet alleen fysieke commerciële producten, maar ook een digitaal product, een dienst, een gebouw of een beweging van mensen. We zoeken naar game-changers die een ondernemende houding en bovenal een groot creatief vermogen hebben.

De Creative Heroes Award beloont op verschillende schalen van positieve blijvende impact (de nieuwe status-quo).

  • 1:1 Award (Impact op persoonlijke schaal)
  • 1:100 Award (Impact op lokale schaal)
  • 1:100.000 Award (Impact op regionale schaal)
  • 1:1.000.000 Award (Impact op landelijke schaal)
  • 1:1.000.000.000 Award (Impact op wereld schaal)

Het interessante aan het initiatief is dat het nadrukkelijk geen designaward is maar een prijs die de impact van creativiteit jureert.

Let op. Initiatieven die enkel focussen op de mate van creativiteit; styling, design, communicatieve campagnes etc. zullen een beter competitieveld vinden bij prijzen als ADCN, iF, DDA, … en andere soortgelijke eer betonen aan creativiteit.


Wat verstaan we onder “Impact”?

De definitie van impact is voor alle uit te reiken awards gelijk: resulteren de activiteiten (nu of in de nabije toekomst) van de creative hero tot een game-changer die een nieuwe status quo betekenen voor mens, milieu en/of maatschappij? Een nieuwe status quo moet naast een economisch belang (een nieuwe status quo vergt immers een solide business case om bestaansrecht te kunnen hebben) ook een belang voor mens, milieu en/of maatschappij dienen.

Impact: een game-changer die een nieuwe status quo betekent voor mens, milieu en/of maatschappij.


Hoe inzenden?

Vanaf begin februari 2020 is het mogelijk om via de website in te zenden voor de award. “Heroes’ kunnen zichzelf aanmelden, maar ook worden aangedragen door anderen. In alle gevallen dient te worden ingezonden via de website, inschrijven kost € 150,- ex BTW.

UPDATE: I.v.m. verplaatsen uitreiking Creative Heroes Awards naar 2020, kan er tot 1 april 2021 worden ingezonden.


Hoe nomineren en kiezen we de winnaars?

De jury komt medio mei 2020 bij elkaar. De organisatie zorgt dat alle juryleden voorafgaand aan de bijeenkomsten alle inzendingen die zijn ingezonden via de site en zijn verzameld door de scouts ontvangt. Tijdens de bijeenkomst worden alle inzendingen door de jury beoordeelt en gecategoriseerd. Per award worden 5 inzendingen genomineerd, mits er voldoende kwalitatieve inzendingen zijn om aan dit aantal te komen.

Uitgaande van 5 awards, zijn er dus maximaal 25 genomineerden. Indien de jury meer (achtergrond)informatie wenst van bepaalde genomineerden, kan het de organisatie verzoeken om extra informatie op te vragen.

De winnaars worden op de awardavond voor het diner bekendgemaakt. Tijdens het diner kunnen de bezoekers hun superhero met een ‘stem-app’ kiezen, de superhero wordt na het diner bekend gemaakt.

Op vrijdag 25 juni 2021 worden de awards tijdens een feestelijke avond uitgereikt in Capital C Amsterdam.


Wat valt er te winnen?

Belangrijkste doelstelling van de award is: onze creatieve helden signaleren, eren en laten excelleren. Door ze letterlijk een podium te geven, maar nog belangrijker, ze via ons netwerk, de aan ons verbonden mediapartners, de pers etc. binnen- en buiten de sector te promoten. Het winnen van de award, opent nieuwe deuren.

Door de winnaars als boegbeelden van de creatieve sector te positioneren, leveren ze een positieve bijdrage aan / krijgen ze erkenning van de sector in de volle breedte.


Waarom is de Award avond in Amsterdam?

De regio Amsterdam behoort tot de top vijf van meest creatieve plekken ter wereld. De creatieve industrie in de stad Amsterdam maakt zo’n 14% uit van totale economie en is goed voor 33.000 banen. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de creatieve industrie zichtbare economische effecten heeft. De stad Amsterdam is het grootste centrum van de creatieve industrie in Nederland: er werken bijna 33.000 mensen bij creatieve ondernemingen als uitgeverijen, reclamebedrijven, kranten, omroepen, musea, de filmindustrie en podiumkunsten. Daarmee werkt een op de zeven Nederlandse creatieven in de hoofdstad. In aantal banen zijn de drie deelsectoren even groot. In euro’s die erin omgaan, wint media en entertainment het verreweg.