speaker-info

Paul Diederen

Categorie Architectuur

Paul Diederen is architect / partner van diederendirrix architectuur & stedenbouw. 

Diederendirrix is een ontwerpbureau in Eindhoven en Rotterdam. Architectuur en stedenbouw maken we samen. Met gebruikers, bouwpartners en opdrachtgevers bedenken we oplossingen, maken we gebouwen en verbeteren we de stad. Samen vertellen we nieuwe verhalen waarin we verleden, heden en toekomst verbinden. We zijn toonaangevend in herbestemming en transformatie. Maar we ontwerpen ook nieuwe wijken en gebouwen voor wonen, werken, leren en ontmoeten.

Paul Diederen is afgestudeerd aan de Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven in 1986. Hij doceerde aan de Academies van Bouwkunst in Rotterdam, Tilburg en Arnhem en aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij verzorgt lezingen en diverse masterclasses. Hij was adviseur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en participeerde in verschillende jury’s voor architectuurprijzen. Paul Diederen is lid van de Commissie Welstand & Monumenten Rotterdam, en supervisor van de Erven Vleuterweide Utrecht.

Sinds 1 juni 2016 is hij hoogleraar Transformational Design bij de unit Architectural Urban Design & Engineering van de faculteit Bouwkunde, TU Eindhoven.

 diederendirrix.nl

 

 

 

 

 

Mijn sessies