Capital C Amsterdam

Over

Op donderdag 27 juni 2019 vond de 2e editie van Creative Heroes Award plaats in Undercurrent Amsterdam. Zes professionals uit de creatieve industrie ontvingen uit handen van juryvoorzitter Taco Schmidt deze unieke award. De 300 aanwezigen op de avond kozen wie van de zes winnaars de meeste impact heeft gerealiseerd en met de Superhero award naar huis ging. Over het waarom en onderscheidend vermogen van deze award, de context waarbinnen deze plaatsvindt, de rol van de jury en het proces van jureren; “Meer dan ooit is er behoefte aan mensen met een ondernemende houding, maatschappelijke betrokkenheid en bovenal een groot creatief vermogen”.


Waarom Creative Heroes Award?

De creatieve industrie is in veel opzichten een voorloper. Zowel in haar innovatieve vermogen als in haar manier van werken en bedrijfsvoering. Om het creatieve vermogen van de sector maximaal te benutten, is het van belang dat ze zich verder uitbreidt naar andere sectoren van de Nederlandse economie. Dit geldt voor zowel de individuele creatieve ondernemer, de studio’s/bedrijven als de sector als geheel.

Voor het bedrijfsleven, in de breedste zin van het woord, wordt strategische inzet van design en het samenwerken met creatieven steeds belangrijker. De maakindustrie, branding, design en maatschappelijke ontwikkelingen zijn meer en meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede designers en creatieven kunnen die cross-over faciliteren. Wil je daar als creative professional een rol in spelen, dan moet je het spelletje ‘hoe de business werkt’ snappen. Hoe zit het met cijfers? Hoe bewijs je concreet je waarde? Welke maatschappelijke vraagstukken spelen er? En wat zijn de processen, methodes en tools die ontwerpers en bureaus nodig hebben om hun toegevoegde waarde te blijven leveren?

De maakindustrie, branding, design en maatschappelijke ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De samenwerking tussen partijen binnen en buiten de creatieve industrie is nog lang niet altijd vanzelfsprekend in inhoudelijke noch in financiële zin. Hun werelden en werkpraktijk naderen elkaar langzaam, maar liggen nog altijd ver uit elkaar. Relevante inzichten en ontwikkelingen uit de creatieve sector vinden nog onvoldoende hun weg buiten de sector. Er is daarom nog een wereld te winnen om het bedrijfsleven buiten de creatieve sector te innoveren met creativiteit als motor.  Wij zien hier een belangrijke rol weggelegd voor Creative Heroes Award.

Juryvoorzitter Taco Schmidt;

“Er moeten meer creatieven in de boardrooms van grote bedrijven komen”


Doel Creative Heroes Award

Het doel van de Creative Heroes Awards is het creëren van een relevant platform (binnen en buiten de creatieve sector) voor creatieve professionals / ondernemers / bedrijven die een blijvende positieve verandering (=impact) voor mens, maatschappij en/of milieu weten te realiseren.

Door de ‘creatieve helden’ uit de creatieve sector jaarlijks een podium binnen- en buiten de sector te geven, kan de Nederlandse creatieve industrie als geheel nationaal en internationaal haar toppositie verder uitbouwen. En last but not least, kan de BV Nederland het doel om zich te ontwikkelen als de meest creatieve economie van Europa ook daadwerkelijk waarmaken.


Initiatiefnemers Creative Heroes Award

Guus van Maarschalkerweerd

Take Your Pleasure Seriously

Deze voor mij zeer toepasselijke uitspraak van het beroemde ontwerpersechtpaar Ray & Charles Eames, is de basis geweest voor het starten van DesignConnector.

Jeroen van Oostveen

Verbinder Creatieve Sector met Industrie

Jeroen van Oostveen (1971) gebruikt zijn creativiteit, pragmatisme en ondernemerschap voor het ontwikkelen van (online) platforms voor onder andere de (internationale) architectuursector.