Capital C Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO ziet het belang van de creatieve industrie voor de Nederlandse economie

Creativiteit en innovatie gaan hand in hand. Creativiteit is de basis voor innovatie. En innovatie is cruciaal voor onze positie in de wereldeconomie. Die innovatie geeft voorsprong, en dat hebben we nodig voor een financieel gezonde toekomst. Door de creativiteit in Nederland maximaal de ruimte te geven, kan Nederland op internationaal niveau een rol blijven spelen. We vallen op met onze creativiteit én onze innovatie. In alle sectoren, in de hele wereld.

ABN AMRO is alleen daarom al sinds vele jaren betrokken bij de creatieve industrie.

Onze partnerschap en betrokkenheid bij de Creactive Heroes Award ondersteund onze ambitie en is een mooie aanvulling op de activiteiten die wij binnen deze wereld reeds ondernemen

Met ons co-hoofdsponsorschap aan de Creative Heroes Award willen wij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van die creativiteit, innovatie én ondernemerschap. Dat doen wij door samen met CHA en hun partners te kijken naar nieuwe verdienmodellen en financieringen. Want creativiteit en innovatie komen verder met de juiste verdienmodellen. Ook doen we dat door verbindingen te leggen tussen onze relaties en de creatieve industrie. Met onze creativiteit en innovatie willen wij een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de creatieve industrie en de top positie op internationaal niveau.

www.abnamro.com